Tiện ích dịch vụ

 • Tra cứu các loại tài khoản tiền gửi, tiền vay.
 • Tra cứu lịch sử giao dịch của tài khoản tiền gửi, tiền vay.
 • Tra cứu lịch trả gốc, trả lãi tiền vay.
 • Tra cứu nhật ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
 • Chuyển khoản: Trong và Ngoài hệ thống, có thể chuyển khoản theo lô.
 • Mở và tất toán tài khoản tiết kiệm Online.
 • Quản lý người thụ hưởng khi chuyển khoản ngoài hệ thống CB.
 • Quản trị, phân cấp người dùng đối với Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Đặt lịch chuyển khoản tự động trong và ngoài hệ thống theo ngày, tuần, tháng.

Điều kiện - Điều khoản sử dụng

Điều 1: Một số định nghĩa cho các thỏa thuận liên quan

Điều 2: Điều kiện sử dụng dịch vụ Internet Banking

Điều 3: Cung cấp dịch vụ

Điều 4: Phí dịch vụ

Điều 5: Cách thức sử dụng dịch vụ, gói sản phẩm và hạn mức

Điều 6: Thiết bị, phần mềm và truy cập mạng internet

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của CB

Điều 9: Truy cập Dịch vụ và Xử lý giao dịch

Điều 10: Thời gian xử lý giao dịch

Điều 11: Giao dịch chuyển tiền trên hệ thống Internet Banking

Điều 12: Giao dịch không hủy ngang

Điều 13: Chấm dứt/Ngừng việc sử dụng dịch vụ

Điều 14: Nghĩa vụ bảo mật của Khách hàng

Điều 15: Xử lý tra soát khiếu nại

Điều 16: Trách nhiệm đối với Khiếu nại, tổn thất

Điều 17: Thông báo

Điều 18: Bản quyền

Điều 19: Xử lý vi phạm

Điều 20: Thay đổi nội dung các điều kiện và điền khoản sử dụng

Điều 21: Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp

Điều 22: Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành

Đăng ký/Điều chỉnh dịch vụ

 • Bước 1: Lấy Giấy đăng ký/điều chỉnh sử dụng dịch vụ theo các cách sau:
  • Tải mẫu tại website của CB
   • - Đối với Khách hàng Cá nhân: Tải mẫu Giấy đăng ký/điều chỉnh dịch vụ tại đây.
   • - Đối với Khách hàng Doanh nghiệp:
        Nếu đăng ký mới tải mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại đây.
        Nếu điểu chỉnh chức năng dịch vụ tải mẫu tại đây.
  • Tại quầy giao dịch của tất cả các điểm giao dịch của CB trên toàn quốc.
 • Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ các thông tin đăng ký/điều chỉnh vào Giấy đăng ký/điều chỉnh hoặc Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ Internet Banking.
 • Bước 3: Khách hàng nộp Giấy đăng ký/điều chỉnh (KHCN) hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ (KHDN) sau khi đã điền đầy đủ thông tin và nắm rõ Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ tại bất kỳ điểm giao dịch nào của CB trên toàn quốc.

Hướng dẫn sử dụng

Đối với khách hàng cá nhân

1. Giới thiệu chung

2. Thông tin người sử dụng

3. Danh sách tài khoản

4. Quản lý người thụ hưởng

5. Chuyển khoản

6. Tiết kiệm online

7. Nhật ký giao dịch

8. Đặt lịch chuyển khoản

9. Tra soát giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống

10. Xem/In sổ phụ

Đối với khách hàng doanh nghiệp

1. Giới thiệu chung

2. Thông tin người sử dụng

3. Quản lý nhóm người dùng

4. Phân quyền chức năng cho nhóm

5. Quản lý cấp bậc

6. Quản lý nhân viên

7. Quản lý quy trình duyệt giao dịch

8. Thiết lập hạn mức thực hiện giao dịch của nhân viên

9. Thiết lập hạn mức duyệt giao dịch

10. Danh sách tài khoản

11. Quản lý người thụ hưởng

12. Chuyển khoản

13. Duyệt giao dịch

14. Nhật ký giao dịch

15. Đặt lịch chuyển khoản

16. Tra soát giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống

17. Xem/In sổ phụ

Tra soát giao dịch

Khi có yêu cầu đề nghị CB tra soát hoặc khiếu nại giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống, vui lòng tải mẫu tại đây.

Biểu phí

Đối với khách hàng cá nhân

Đối với khách hàng Tổ chức

Hỗ trợ

Mọi thông tin cần hỗ trợ xin Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Callcenter 1900 1816 hoặc gửi email tới địa chỉ ttdvkh@cbbank.vn hoặc liên hệ tại tất cả các điểm giao dịch của CB trên toàn quốc.

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ